PSVision

Ремонт на мобилни телефони Компютри Видеонаблюдение

Подмяна на дисплей.

Stacks Image 9
Stacks Image 11
Stacks Image 13

Подмяна на батерии

Stacks Image 21
Stacks Image 23
Stacks Image 25

Подмяна на букса за зареждане.

Stacks Image 39
Stacks Image 35
Stacks Image 37

Ремонт и подмяна на дефектирали платки.

Stacks Image 47
Stacks Image 53
Stacks Image 49